Tidningar

12.12.2020

   Då och då under en tid framåt kommer jag att skriva kring ett tidningsklipp från tiden för Eugenies världsomsegling. Genom klippet får ni en direktbild av vad svenskarna fick veta om seglatsen, och det var inte mycket. Tidningarna utgick ofta från chefens rapport som skickades hem dels till Kung och regering, och dels till den kommenderande amiralen Carl Reinhold Nordenskiöld i Karlskrona. Ofta skrev Virgin två rapporter från varje ankringsplats. Dessa rapporter sammanfattade tidningarna och publicerade dem sen. Ibland kunde de även ta med nyheter från framförallt svenska, danska och tyska fartyg som varit ute till havs. Dessa hade antingen träffat på Eugenie eller så hade nyheter om de svenska världsomseglarna kommit fram till dem på annat sätt. De svenska tidningarna återgav även ibland nyheter om seglatsen som förts in i tyska och engelska tidningar. Artiklarna eller klippen från de svenska tidningarna var som sagt ganska kortfattade, men ibland kunde de bli betydligt längre. Det kunde då handla om något betydelsefullt som hänt under världsomseglingen, av både positivt och negativt slag. 

De tidningar i Sverige som publicerade absolut mest från världsomseglingen var de från Blekinge. Karlskrona var fregattens hemmahamn och många ur besättningen kom från Blekinge. Några av tidningarna var Karlshamns Allehanda och Blekings-Posten, men jag har framförallt använt Carlskrona Weckoblad. Den grundades redan 1754 och var i bruk tills nedläggningen 1935. Övriga tidningar i Sverige skrev om Eugenies seglats då och då, men inte lika frekvent som just Carlskrona Weckoblad.

Mina blogginlägg med tidningsklipp kommer inte att följa seglatsens kronologi. Inläggen bestäms endast utifrån mitt eget intresse där och då!

Fortsättning följer.