Besättning

Besättningslista

 • Befäl (11 personer)

Chef och kommendörkapten Virgin, sekond och kaptenlöjtnant Kleman, premiärlöjtnant Trägårdh, premiärlöjtnant Sundin, premiärlöjtnant Cronstedt, premiärlöjtnant Skogman, sekundlöjtnant Fries, sekundlöjtnant Fischerström, sekundlöjtnant Theorell, sekundlöjtnant Rahm, sekundlöjtnant Falkenberg.

 • Betjänt (1 person)

Wiberg

 • Båtsmän (213 personer)

-3:e Blekinge båtsmanskompani (40 personer)

1 Förman, 4 Ström, 10 Hasselqvist, 11 Ehn, 13 Ny, 14 Tackelförare, 29 Stilling, 40 Pilquist, 50 Fällman, 53 Nordström, 56 Westerlund, 59 Björkman, 60 Lilja, 75 Hartz, 76 Ankarstock, 78 Stör, 82 Frimodig, 95 Hjerpe, 99 Blomma, 102, Sjöman, 112 Sjösten, 116 Sjöberg, 125 Boman, 142 Ankarring, 148 Törnros, 149 Lif, 151 Bogren, 157 Broström, 158 Wallin, 159 Brobeck, 177 Lönngren, 184 Tvingren, 185 Möller, 187 Hult, 195 Tulpan, 218 Lök, 225 Stake, 232 Tvingström, 233 Norman, 240 Broms.

-6:e Blekinge båtsmanskompani (65 personer)

2 Hjerpe, 5 Weller, 7 Styre, 8 Ek, 11 Runsten, 17 Sågare, 18 Alman, 23 Norby, 26 Österberg, 33 Geting, 39 Seberg, 44 Stubb, 46 Röd, 60 Hök, 62 Lund, 65 Borg, 67 Ny, 68 Råband, 71 Hattmakare, 73 Lots, 76 Märlprim, 77 Hjelm, 79 Nork, 84 Flinta, 85 Lärka, 88 Löfberg, 90 Härlöf, 91 Eld, 92 Laggare, 96 Drabant, 97 Löfman, 104 Fyrkula, 111 Westergren, 119 Dristig, 121 Gädda, 127 Goder, 128 Fyrmössa, 137 Bi, 139 Syring, 141 Letare, 145 Sjöbuss, 146 Wädur, 147 Hörberg, 148 Ring, 149 Cirkel, 150 Berndts, 152 Falk, 156 Lo, 157 Kämpe, 161 Hökare, 170 Wester, 175 Unger, 181 Rulle, 191 Kamel, 193 Åbrandt, 216 Löpare, 221 Duktig, 225 Berghult, 228 Bök, 229 Fisk, 244 Sträng, 247 Finnberg, 252 Klo, 265 Berggren, 271 Appelros.

-1:a Gotland båtsmanskompani (15 personer)

5 Löpare, 12 Bardun, 16 Svart, 29 Hederman, 31 Brefdragare, 34 Nyåme, 39 Myra, 40 Kinner, 48 Lustig, 49 Högman, 77 Quick, 88 Björn, 93 Warman, 105 Hälling, 107 Tuna.

-2:a Gotland båtsmanskompani (12 personer)

8 Redlig, 10 Pors, 24 Krutflaska, 28 Frände, 35 Wäster, 36 Sickling, 63 Kompass, 71 Bror, 97 Sabel, 100 Löddja, 103 Nors, 108 Heder.

-1:a Södra Möre båtsmanskompani (2 personer)

91 Ryman, 130 Bonell

-1:a Öland båtsmanskompani (40 personer)

1 Blomma, 2 Lustig, 4 Brok, 8 Quick, 11 Segel, 13 Höglund, 16 Elg, 24 Ingman, 32 Wandring, 33 Holländare, 42 Kull, 44 Besser, 45 Hammare, 46 Wisser, 48 Kämpe, 50 Westervik, 52 Blå, 53 Syd, 56 Kjellman, 61 Block, 63 Isberg, 67 Wig, 68 Tallerbuske, 69 Boja, 74 Rolig, 76 Modig, 78 Löth, 80 Rask, 81 Karp, 86 Dämpgårding, 88 Wahlfisk, 91 Svärfvare, 97 Brodd, 100 Färdig, 102 Näktergal, 103 Törning, 105 Hagenberg, 114 Waksam, 117 Appel, 123 Runström.

-2:a Öland båtsmanskompani (39 personer)

7 Hake, 19 Gårding, 23 Märsfall, 31 Bolin, 33 Svan, 35 Hvitlock, 40 Lundgren, 43 Snäll, 50 Kult, 55 Hörsam, 56 God, 58 Topprep, 60 Spännare, 62 Wågsam, 63 Trofast, 68 Qvist, 70 Granberg, 75 Frimodig, 79 Ölänning, 80 Ahlelund, 81 Wardag, 84 Alfvarsam, 91 Roddare, 92 Flink, 94 Klyfvert, 95 Logg, 99 Namnkunnig, 100 Näktergal, 105 Hane, 110 Tirks, 111 Kjellberg, 114 Knap, 119 Hök, 121 Mygga, 124 Hjerpe, 125 Holmstedt, 128 Törnberg, 129 Hammar, 134 Palm.

 • Fanjunkare (1 person)

Jansson

 • Hantverkare (7 personer)

Uppbördstimmerman Bergström, segelsömmargesäll Carlsson, tunnbindargesäll Pettersson, timmerman Månsson, timmerman Pettersson, timmerman Christiansson, smedgesäll Nilsson.

 • Jungmän, marinregementet kompani 1-4 (18 personer)

56 Trolle, 59 Rundqvist, 61 Rosendal, 79 Lundberg, 46 Rodehn, 47 Engelstedt, 49 Rodehn, 53 Kloo, 50 Ödman, 58 Råberg, 74 Eriksson, 78 Blad, 81 Ehn, 88 Liljegren, 50 Isaksson, 68 Liljebäck, 73 Bagge, 81 Hultgren.

 • Kadetter (5 personer)

Adlercreutz, Cederström, Molander, Petré, Rundquist.

 • Kanslist (1 person)

Sekundlöjtnant Virgin

 • Konstaplar (8 personer)

Flaggkonstapel Lagerman, överkonstapel Lindqvist, överkonstapel Carlstedt, överkonstapel Offerman, underkonstapel Dalström, underkonstapel Enebuske, underkonstapel Ekman, underkonstapel Lindahl.

 • Läkare (3 personer)

Uppbördsläkare och medicine doktor Kinberg, underläkare Ekströmer, underläkare Cornell.

 • Marinsoldater, marinregementet kompani 1-10 (25 personer)

30 Bång, 32 Strömberg, 77 Gertz, 30 Eng, 40 Odin, 77 Ryss, 30 Hammargren, 56 Flyberg, 79 Tyr, 25 Stålberg, 40 Berg, 77 Nylander, 27 Haij, 67 Lund, 25 Holm, 34 Roth, 77 Alga, 5 Fager, 6 Bergquist, 25 Rapp, 9 Svensson, 21 Kling, 15 Nygren, 38 Blomström, 54 Brun.

 • Matroser, marinregementet kompani 1-4 (18 personer)

18 Renström, 22 Bergström, 36 Åberg, 39 Olsson, 25 Andersson, 32 Myrbeck, 33 Hammarlund, 36 Elmström, 38 Bergstrand, 40 Forsberg, 7 Kindgren, 12 Hörlin, 14 Berglund, 23 Christoffersson, 3 Lundquist, 5 Svensson, 6 Pettersson, 20 Walquist.

 • Musiker (6 personer)

Andersson, Humble, Larsson, Lindquist, Sjöberg, Wessman.

 • Proviantförvaltare (1 person)

Bagge

 • Präst (1 person)

Fil.mag och präst Pontén

 • Skeppare (5 personer)

Flaggskeppare Bergenstjerna, underskeppare Carlsson, underskeppare Agge, underskeppare, Loman, underskeppare Tingberg.

 • Skeppsgossar, marinregementet kompani 1-2 (12 personer) + en från 1:a Södra Möre

2 Svensson, 3 Durietz (avpolleterad till korvetten Lagerbjelke 3/10 - 51), 21 Wessman, 46 Nilsson, 62 Sommar, 66 Johansson, 2 Nilsson, 6 Ameén, 10 Bergstrand, 16 Pettersson, 35 Pettersson (överförd från korvetten Lagerbjelke 4/10 - 51), 73 Arfvidsson, 86 Moberg.

1:a Södra Möre kompani

37 Ring

 • Styrmän (4 personer)

Överstyrman Bergstrand, överstyrman Söderberg, understyrman Bäckström, understyrman Frick.

 • Underofficerskorpral (1 person)

Nyman

 • Vetenskapsmän (2 personer)

Docent Anderson, studerande Johansson.

________

344 personer