Kontakt

Har du några frågor kring världsomseglingen? Har du några tips för att göra hemsidan ännu bättre? Vill du anmäla ditt intresse för min kommande bok? Maila då till helgesson@eugenieseglats.se

Först en bra bit in på 2021 kan det bli aktuellt med en tryckt bok och utgivning.