Huvudpersoner

                     Bokens huvudpersoner

                            

Besättning

Nils Johan Andersson 1821-1880

Botanist, docent. Bosatt i Stockholm. Blev senare professor på Bergianska trädgården i Stockholm. Skrev flera läroböcker inom botanik. Skrev dagbok under världsomseglingen och gav ut reseskildring.

Jöns Svensson Appelros 1822-1906

Båtsman 271 av Blekinge 6:e komp. Bosatt i Jämshög. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Johan Arndt Carlsson

Segelsömmare. Bosatt i Karlshamn. Utvandrad med familj till Kapstaden 1879/80.

Frans Blomström 1818-1856

Marinsoldat 38 av 10:e komp. Medhjälpare till vetenskapsmännen iland. Bosatt i Växjö.

August Cronstedt 1819-1903

Premiärlöjtnant. Bosatt i Karlskrona. Greve. Kammarherre. Senare kommendör.

Bengt Åkesson Drabant 1828-1907

Båtsman 96 av Blekinge 6:e komp. Bosatt i Mjällby. Medhjälpare till vetenskapsmännen iland. Utvandrad till USA 1854. Bytte namn till John Brown.

Ehrenfried Ekströmer 1826-1859

Läkare. Bosatt i Stockholm. Lasaretts- och kurhusläkare i Visby de sista åren i livet. Var ansvarig för fregattens musikorkester under världsomseglingen.

Claes Falkenberg 1828-1892

Sekundlöjtnant. Bosatt i Stockholm.Friherre. Kammarherre. Intendent vid Tullgarn. Godsägare. Skrev dagbok under världsomseglingen.

August Fries 1821-1893

Sekundlöjtnant/premiärlöjtnant 1852. Bosatt i Stockholm. I många är verksam på olika ångfartyg längs norrlandskusten. Stort antropologiskt intresse. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Petter Frimodig 1823-1879

Båtsman 82 av Blekinge 3:e komp. Bosatt i Fridlevstad. Avpolletterad till korvetten Lagerbjelke i Buenos Aires i januari 1852.

Nils Fyrmössa 1826-1886

Båtsman 128 av Blekinge 6:e komp. Medhjälpare till vetenskapsmännen iland. Bosatt i Mjällby.

Salomon Haij 1823- ?

Marinsoldat 27 av 5:e komp. Bosatt i Södra Sandsjö, Blekinge. Försvann i San Francisco 1852.

Olof Hederman 1824-1897

Båtsman 29 av Gotlands 1:a komp. Bosatt i Tingstäde. Kommenderad på fregatten Göteborg 1848, fregatten Desireé 1854 och fregatten af Chapman 1864. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Abraham Hvardag 1819-1874

Båtsman 81 av Ölands 2:a komp. Bosatt i Kastlösa. Skrev dagbok under världsomseglingen som gavs ut.

Karl Johansson 1817-1854

Fysiker. Bosatt i Uppsala. Genomförde de magnetiska undersökningarna under världsomseglingen och skrev dagbok.

Hjalmar Kinberg 1820-1908

Huvudläkare. Genomförde de zoologiska insamlingarna under världsomseglingen. Bosatt i Lund/Stockholm. Professor och föreståndare för veterinärinstitutet 1856-1888. Skrev böcker om bland annat ringmaskar och fåglar.

Johan Kleman 1810-1875

Kapten. Sekond. Bosatt i Karlskrona. Senare kommendörkapten och kommendant på fästningarna Kungsholmen och Drottningskär. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Anton Molander 1829-1908

Kadett/sekundlöjtnant. Bosatt i Visby. Deltog som kadett på danskt krigsfartyg i dansk-tyska kriget 1848-51. Senare kommendörkapten. Chef över ett flertal kanonbåtar i skärgården. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Samuel Pontén 1823-1905

Präst. Fil.mag. Bosatt i Stockholm. Pastorsadjunkt i Stockholm 1853-55. Kyrkoherde Österåker 1858-1885.

Carl Skogman 1820-1907

Premiärlöjtnant. Delad tjänst som officer och fysiker ombord. Bosatt i Stockholm. Senare chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition, riksdagsman och fullmäktigeledamot i Riksbanken. Skrev dagbok/anteckningar under världsomseglingen, som sen gavs ut som officiell reseskildring.

Christian Sundin 1816-1886

Premiärlöjtnant. Bosatt i Stockholm. Senare viceamiral och chef över flottan.

Oscar Trägårdh 1811-1906

Premiärlöjtnant. Bosatt i Stockholm. Avsked från flottan 1854, och därefter bruksherre på Borggårds bruk under många år. Skrev dagbok under världsomseglingen.

Frans Wessman 1831- ?

Musikant. Bosatt i Karlskrona. Försvann i San Francisco 1852.

Christian Adolf Virgin 1797-1870

Chef under världsomseglingen. Kommendörkapten. Bosatt i Karlskrona. Konteramiral 1853. Senare envoyé i Köpenhamn och Haag. Riksdagsman. Godsägare.


Övriga

Carl Ehnemark 1803-1874

Konteramiral. Chef för Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition.

Carl Engelhart 1803-1868

Kommendörkapten. Chef på korvetten Lagerbjelke 1851-52.

Juan José Flores 1800-1864

Equadors förste president 1835. Störtades 1845. Återkom till makten 1860-64.

Elias Fries 1794-1878

Professor i botanik, Uppsala. Botanist Anderssons professor.

Joseph Dalton Hooker 1817-1911

Brittisk botanist. Nära vän till Darwin och kollega till botanist Andersson.

Carl Reinhold Nordenskiöld 1791-1871

Konteramiral. Befälhavande amiral i Karlskrona.

Oscar 1832-1907

Prins av Sverige. Officersexamen 1845. Med på fregatten Eugenies seglats till Medelhavet och Storbritannien 1846-47. Kung av Sverige 1872-1907.

Oscar I 1799-1859

Kung av Sverige 1844-1859

Baltzar J.E. von Platen 1804-1875

Chef över Sjöförsvarsdepartementet 1849-1852. Riksdagsman. Ordförande i Göta Kanal direktionen. Minister i London 1857. Konteramiral och statsråd på nytt 1862.

Juan Manuel de Rosas 1793-1877

President och diktator i Argentina 1835-1852

Carl David Skogman 1786-1856

President för Kommerskollegium. Chef över myntverket. Stol 9 i Svenska Akademin.

Carl (Charles) Tottie 1781-1870

Svensk-Norsk konsul i London 1815-1869. Grundade och förestod handelsfirman Tottie & sons, som under världsomseglingen var länken mellan Sverige och fregatten kring ekonomi och postgång.

Carl Ulner 1796-1859

Konteramiral. Chef över Sjöförsvarsdepartementet 1852-1857.