Författaren och projektet

Författaren vid makarna Virgins grav i Nöbbele
Författaren vid makarna Virgins grav i Nöbbele

                                          Bakgrund


   1991 tog jag examen som gymnasielärare i ämnena historia och samhällskunskap. Det vägval jag gjorde då var att gå den trygga vägen mot ett yrke och en inkomst. Men vägvalet var inte självklart. Under universitetsstudier i Lund på 1980-talet blev jag uppmanad att forska i två ämnen. Att forska och skriva en större uppsats var något som verkligen passade mig. Jag fann ett nöje i att söka i arkiv och utifrån materialet författa en större textmassa.

   Åren gick. Jag fick ganska snart en fast tjänst som lärare på gymnasiet, och har nu arbetat som lärare i nästan 30 år. Men den tidigare önskan och drivkraften att forska och skriva fanns kvar, och den blev allt starkare efterhand när flera av mina vänner från historiestudierna i Lund började forska. Därför växte under åren på 90-talet fram en idé att forska på egen hand. Jag insåg att det inte skulle komma att bli lätt tillsammans med en heltidstjänst som lärare, men forskarglöden och skrivarglöden gjorde att jag började tänka på möjliga projekt.

   Min farfars mormors far var chef över Sveriges första världsomsegling med fregatten Eugenie, och redan som ung hade jag hört berättelser om seglatsen. Tanken kom fram att det i början av 2000-talet var 150 år sedan man genomförde denna världsomsegling. Skulle denna världsomsegling kunna vara något bokprojekt för mig? Jag började under 1995 att undersöka om projektet skulle kunna vara genomförbart genom att söka material, framförallt i Lund på landsarkiv och universitetsbibliotek. Men ganska snart insåg jag att besök på arkiv i Stockholm var ett måste. Sommaren 1996 åkte jag till riksarkivet och andra arkiv i Stockholm, och det året kan sägas vara riktiga startpunkten för projektet. Under årens lopp har det blivit djupdykningar i mängder av arkiv och källor, i framförallt Stockholm och Uppsala. Under slutet av 90-talet och flera år framåt skickade jag också ut brev till ättlingar till besättningsmän, för att utröna om de hade dagböcker eller annat material hemma.

   Jag började att skriva på boken på allvar 2002, men under nästan hela tidsperioden fram till idag har jag fortsatt varit mycket på arkiven. Allt eftersom boken växte fram kom nya infallsvinklar och därmed tankar på nytt arkivmaterial. Liksom under all forskning och skrivande gick arbetet med boken upp och ner. Heltidstjänsten som lärare gjorde att det främst blev under helger och semester som jag jobbade med boken. Men boken växte sakta fram och några av mina vänner läste framväxande kapitel som respons. 2010 hade jag kommit ungefär halvvägs, och 2020 blev jag äntligen klar. 

   I mitten av augusti 2020 skickade jag ut mitt manus till ett dussin förlag. Runt en månad senare hörde ett förlag av sig och ville ge ut min bok. Nu är kontrakt skrivet, och jag kommer nu att tillsammans med förlaget skapa en så bra produkt som möjligt innan boken går till tryck någon gång under 2021. 

  #