Sjukdomar och olyckor

15.11.2020

Andra vågen av covid-19 sveper över Europa och Sverige. Det känns bara bedrövligt. Spanska sjukan för 100 år sedan skövlade dock betydligt fler dödsoffer. Det är kanske ingen tröst idag för de som lever i ångest och isolering, och som kanske förlorat någon anhörig, men perspektiv på tillvaron är ändå bra. Vi ska nu titta på de sjukdomar som drabbade besättningen på Eugenie under världsomseglingen.

Medeltalet sjuka per dag landade på tio personer. Tar man bort allvarliga fall var medeltalet fem sjuka per dag. 

Sjukdomar kopplade till ögon och mage var absolut vanligast.

* Bindehinneinflammation hade 216 fall, och dagblindhet hade 142 fall.

* Magkatarr, akut magkatarr, diarré och svår diarré hade totalt 213 fall.

Uppbördsläkare Hjalmar Kinberg nämner några av de som drabbades av bestående men kring ögonen. En var båtsman Förman från 3e Blekinge som fortfarande vid hemkomst hade kvarstående nattblindhet. Några andra var båtsman Ro från 6e Blekinge med kvarstående nattblindhet, och båtsman Björkman från 3e Blekinge med ögoninflammation och kvarstående nattblindhet.

Övriga skador och sjukdomar var dessa.

- Bölder 173 fall

- Diverse krosskador + frakturer 96 fall

- Syfilis fyra fall

- Tuberkulos tre fall

- Blodhosta två fall

- Gonorré två fall

- Tyfus två fall

- Skörbjugg ett fall

De två fallen av tyfus handlade om Anders Broms och Johan Kompass, som båda avled av sjukdomen. Blodhostan handlade om fysiker Karl Johansson. Han var sjuklig redan innan avsegling, och framförallt transporter genom fuktiga och kalla områden försämrade hans fysik. Han genomförde dock i stort sett på egen hand olika mätningar av jordmagnetism på olika platser under seglatsen. Mindre än ett år efter Eugenies hemkomst avled fysiker Johansson. På kyrkogården i Uppsala står fortfarande hans gravsten kvar.