Release närmar sig!

02.02.2022

Idag kommer lite kort information om hur det går med tryckningen av min bok.

Vid årsskiftet skickades mitt bokmanus till tryckeriet i Litauen. Under januari har processen gått lite långsammare på grund av smittspridningen av omikron. På tryckeriet minskade arbetsstyrkan av smitta och karantän, precis som i Sverige. Dessutom blev det brist på bättre papperskvalitet på tryckeriet. Men processen är igång med mitt manus och inom några veckor bör boken vara färdigtryckt. Är det inte fantastiskt!

När boken väl är tryckt skickas några exemplar ut för recension och under tiden kan även övrig marknadsföring sättas igång på allvar. Preliminär tid för release är mitten av mars 😊

Danmark, Norge och även snart Finland har börjat öppna upp efter denna fjärde våg av covid, så det ser faktiskt ljust ut för ett releaseparty! Då kan vi festa loss som Nisse Landgren och övriga på fotot!

Ny info kommer efterhand.