Målet är nära!

15.10.2021

   Sedan senaste bloggen i augusti har allt bara rullat på med ett euforiskt sinnelag 😊 Veckorna fram till början av september jobbade jag och min redaktör på med manuset, och allt gick som på räls. Redaktörens förslag till ändringar i manuset var bra och rimliga, och inget inkräktade på mitt författarskap och min linje i boken. Det var till och med så att jag godkände ungefär 80% av hans förslag. Dessa veckor kändes som om jag levde ovanpå själva livet i ett rus av lycka. Jag gled fram i sinnet av att min bok, som jag redan tyckte var riktigt bra, nu blev ännu bättre med redaktörens förslag och vårt samarbete!

   Efter några veckors väntan började sen samarbetet med en av förlagets formgivare. Med hans hjälp ska alla mina förslag till illustrationer nu komma på plats så att boken får den bästa utformning den kan få. När vi började diskutera var någonstans i boken bilderna ska ligga blev våra olika perspektiv intressanta. Jag har alltid tyckt att bilder ska ligga insprängda i texten där de passar in utifrån händelserna, och med min roll som lärare har perspektivet förstärkts. Många elever lär sig ofta bättre av bilder än av text. Formgivaren hade däremot utgångspunkt i bokens layout. Han tyckte att bilden insprängda i texten störde rytmen i läsningen och gav ett rörigt intryck. Bilder samlade i slutet av varje kapitel var hans förslag. Nu när arbetet rullar på blir det en blandning av dessa perspektiv. Vissa bilder gör sig bäst inne i bokens text, medan andra gör sig bäst i kapitlets slut. Win win!

   Jag antar att formgivningen och slutarbetet av boken tar ytterligare några veckor fram till början av november. Sen skickas boken till tryck 😊 Det känns nästan overkligt och som om jag står vid sidan om kring vad som händer. Men det är sant, jag har skrivit en bok som kommer att tryckas och ges ut i god tid innan jul! Det känns bara fantastiskt!

   Naturligtvis kommer jag att ha ett releaseparty när boken är tryckt och kommit ut. Det blir mat och vin och öl, men nog inte schnitzel som bilden visar. Men det ger en bild av vad som väntar, nämligen fest!

Nu är vi nära målet 😊