Japan 1853

21.11.2020

Matthew Perry. Mannen på fotot är idag ganska bortglömd, men var i mitten av 1800-talet en känd person som var med och förändrade historiens gång. 1852 fick han, kommendör Matthew C. Perry, uppdraget av USA:s president Millard Fillmore att öppna det stängda Japan för handel, och om så krävdes med hot om våld. Han avseglade med flaggskeppet Mississippi i täten för en eskader i slutet av året, och ankrade i Hongkong i april 1853. Den svenska fregatten Eugenie rörde sig i samma vatten under första halvåret 1853. Man hade lämnat Kina och Hongkong i december 1852 och befann sig i februari i Batavia (Jakarta). För ankar i Batavia låg då den amerikanska ångfregatten Susquehanna. Susquehanna fanns redan i området sedan ett år, men väntade snart på att ansluta sig till Perry´s eskader. Chefen och officerare på Eugenie fick möjlighet att vandra runt på den amerikanska fregatten och imponerades mycket av dess storslagenhet. Under dagarna i Batavia blev det även festligheter med de amerikanska officerarna.

Fregatten Eugenie hamnade alltså under sin världsomsegling mitt i detta storpolitiska händelseförlopp. Man var ombord på ångfregatten och fick möjlighet att under trevliga former prata med de officerare som skulle med på detta uppdrag mot Japan. Susquehanna var med när kommendör Matthew Perry ankrade utanför Edo den 8 juli 1853.