If you´re going to San Francisco...

04.12.2020

I Vilhelm Mobergs Nybyggarna begav sig Arvid och Robert iväg till Kalifornien och guldet en vårdag 1851. De skulle aldrig komma fram till San Francisco och guldet. Arvid dog på vägen dit och Robert återvände efterhand hem till Minnesota och Karl Oskar och Kristina. Arvids död och de tuffa strapatserna hade dock tagit hårt på Robert, som själv gick bort en tid senare. Två vänner på jakt efter lyckan, men tragiken och de brustna illusionerna tog över.

Det var i januari 1848 som James Marshall och John Sutter upptäckte guld vid Coloma i Kalifornien. När New York Herald skrev om upptäckten i augusti blev guldfynden en världsnyhet. Följden blev en storm av folk till området under de följande åren. När guldrushen upphörde 1855 hade närmare 300 000 människor tagit sig till Kalifornien och guldfälten uppe i Sacramento och Coloma.

Den 28 juli 1852 kom fregatten Eugenie fram till San Francisco. Svenskarnas 12 dagar här kom att bli smått kaotisk. När besättningen gick iland på permission hamnade vissa i slagsmål medan andra blev lurade på pengar under kortspel på en krog. Staden var full av alla möjliga lycksökare som i väntan på nya turer till guldfälten gjorde gatorna osäkra med fylleri och uppgörelser. Det fanns dock dem i San Francisco som var mer beräknande, nämligen de som var på jakt efter billig arbetskraft till sina skepp. Man söp männen redlöst berusade och tvingade dem sen att skriva på ett förnedrande anställningsavtal. De blev med andra ord sjanghajade.

Den 6 augusti hade Eugenies 1:a styrbords manskap permission. De bestod av totalt 71 man och var båtsmän från de blekingska, öländska och gotländska kompanierna. Även ett antal marinsoldater och matroser, och två skeppsgossar följde med iland. När man skulle gå ombord igen framåt kvällen fattades fem man. Tre av dem hittades efter ett tips på ett fartyg i hamnen och befriades, men de två övriga var försvunna. Dessa två var marinsoldat Salomon Haij från Södra Sandsjö i Småland och musikant Frans Wessman från Karlskrona i Blekinge. Man fick ytterligare ett tips om att Haij och Wessman skulle finnas ombord på en klipper, men den var redan på väg ut till havs och kunde inte stoppas. Om de två fanns med ombord är omöjligt att veta, men vad vi vet är att varken Haij eller Wessman någon gång återvände till Sverige. Den 9 augusti seglade Eugenie iväg utan de två. Chefen för världsomseglingen skriver detta om de tråkiga händelserna i San Francisco dessa dagar.

"Haft olyckan att mista en marinsoldat och en af mina musikanter, likväl jemte en del af besättningen varit permitterade i land. En del af det permitterade manskapet måste med våld slå sig fram till båtarna för att gå ombord. Jag är fast förvisad att marinsoldaten blifvit under berusat tillstånd undanförd och nattetid kastad ombord på något fartyg, der han hålles fången till fregatten seglat."

Fanns det någon ur besättningen som kom upp till guldfälten under de tolv dagarna? Ja, faktisk två personer. Det rörde sig om botanist Nils Andersson och hans medhjälpare båtsman Nils Fyrmössa. De kom efter en del strapatser fram till Coloma utanför Sacramento och träffade där på en hel del svenskar. Något guld hittade dock varken Nils eller Nils, trots tre dagar upp vid guldfälten. Men de hade minnen för livet med sig tillbaka. Resten av besättningen ville bara bort och iväg från denna olycksaliga stad, vid namn San Francisco.