Generalkonsul Tottie

23.01.2021

   Dagens huvudperson var en doldis under världsomseglingen. Han var inte med på seglatsen, men ändå en mycket viktig kugge i världsomseglingens maskineri. Han hette Charles (Carl) Tottie och var svensk-norsk generalkonsul i London. Han föddes 1781 på Långvinds bruk norr om Söderhamn. Efter studier vid Uppsala universitet blev han anställd på ett handelskontor i Stockholm, men lämnade snart Sverige för alltid. 1808 startade han en handelsfirma i London, och blev generalkonsul 1815. Vid Eugenies avsegling 1851 var han alltså 70 år och en mycket erfaren handelsman och konsul.

   Ekonomin var hela grunden för detta stora företag att segla jorden runt på 18 månader. Även om proviantering inför avsegling skedde i Sverige och i Storbritannien räckte mat, proviant, segel, spik och rep bara en viss tid innan nytt material måste köpas. Dessutom måste pengar finnas för oväntade utgifter, som efter svåra stormar där stora inköp av segel och andra tillbehör krävdes. Under en så lång seglats som fregatten Eugenie skulle ut på var kontrollen och säkerheten kring olika inköp viktig. London var vid mitten av 1800-talet centrum för världsekonomin och kolonialväldet med sina tre miljoner invånare.

   I augusti 1851 tog svenska myndigheter beslutet att ge Totties handelsfirma Tottie & sons i London ansvaret för fregattens ekonomi under världsomseglingen. Man gav handelsfirman 20 000 pund i kredit. Under världsomseglingen gick hanterandet av pengar till på följande sätt. När fregatten ankrat i en hamn tog man med sig kreditbrevet till ett förvalt handelshus, ofta beläget nära hamnområdet. Genom handelshusets godkännande kunde man sen beställa mat och proviant i olika affärer inne i staden. När varorna sen hämtades undertecknade Virgin eller någon officer ett eller flera kvitton. Dessa kvitton och andra rekvisitioner skickades sen till Tottie & sons i London, för vidarebefordran till konvojkommissariatet i Stockholm som därefter betalade Totties handelsfirma för dess utgifter.

   Sent under planering inför avsegling blev det bestämt att handelsfirman även skulle ha hand om postgången under världsomseglingen. Alla brev till och från Eugenie skulle gå genom Tottie & sons. På alla brev stod det ungefär så här - "via London Care of Ch. Tottie Esq Swedish & Norw. Consul General." Genom att få ansvar för både ekonomiska transaktioner och posten runt jorden blev Charles Tottie och hans firma ett hjärta i denna seglats. I Stockholms Dagblad från 31/1 - 1853 här nedan kan ni läsa hur Tottie själv beskriver post och underrättelser från fartygschef Virgin.

Charles Tottie var generalkonsul fram till 1869, och avled året efter.  

https://tidningar.kb.se/2811213/1853-01-31/edition/147682/part/1/page/2/?q=Tottie&from=1853-01-31&to=1853-01-31