Framtiden

12.03.2021

   Min kommande bok har nu fått en mer tydlig struktur inför tryckning och utgivning. Processen har delvis blivit försenad på grund av pandemin. Min redaktör fick covid-19 i början av året  och blev försenad med sitt arbete, och det finns dessutom risk för förseningar från tryckeriet som i de tuffa ekonomiska tiderna har lägre bemanning och längre processtider.

   Till sommaren kommer förlaget och jag på allvar påbörja arbetet med att slutredigera texten, välja illustrationer, konstruera en bra framsida och allmänt formgiva boken. Förlaget har som praxis att från det boken trycks och till dess den ges ut, finns rimlig tid för marknadsföring av boken. Preliminärt utgivningsdatum blir därför i början av december. Enligt redaktören är julhandeln en mycket bra tid för en historisk bok som min att komma ut, och menar att det skulle bli en riktigt bra julklapp. Under hösten borde de allra flest ha blivit vaccinerade och folks liv har sakta börjat gå i vanliga hjulspår igen. Detta är något folk har väntat på länge, att kunna leva som vanligt! Livsglädjen har återvänt och folk ser hoppfullt på framtiden. Det kan knappast finnas en bättre tid än då att ge ut min bok!

   Om det går snabbare enligt plan med redigering och tryckning kan utgivningsdatumet dock flyttas, och då kan ni kanske se den i bokhandeln redan när höstlöven får färg. Vad som gäller nu att göra som korna och ta det med ro. Jag ska chilla och njuta av våren innan arbetet tar vid till sommaren :-)