Första recensionen

26.03.2022

   Igår fredag 25 mars släpptes min bok Vår bragd. Det var verkligen en härlig och omtumlande dag i fint vårväder! Boksläppet firades på kvällen med god mat och dryck med en god vän.  

   Nu börjar nästa fas i projektet med min bok om Sveriges första världsomsegling, nämligen att marknadsföra den på olika sätt. Jag har redan skickat ett flertal mail till olika bokhandlare, föreningar och bibliotek för att presentera min bok. Längre framåt våren blir det några föreläsningar på plats hos några bokhandlare. Det ska bli spännande att då kanske få möta några ättlingar till besättningen på Eugenie! 

   I övrigt får man hoppas på bra recensioner så att boken sprids vidare. Den första recensionen har kommit och den var positiv. Här under är recensionen som kommer från BTJ (bibliotekstjänst) och som kommer att vara införd i deras BTJ-häfte nr. 8, 2022. 

"Den 30 september 1851 seglade fregatten Eugenie iväg på Sveriges första officiella världsomsegling. Under 1800-talet började länder hävda sig via handel, industri och vetenskap istället för krigiska bragder. Sverige var inget undantag. I samtiden sågs världsomseglingen som en framgång, men den var bara en i raden av svenska expeditioner och har bleknat i minnet. Ombord fanns över trehundra personer och dessa fick uppleva mycket under nästan två års resa. I Vår bragd får vi lära känna sjömännen och vetenskapsmännen som fanns ombord och även fartygschefen Christian Adolf Virgin som också är en anfader till författaren. I boken skildras seglatsen ur den vanlige besättningsmannens ögon. Vi får en inblick i livet till sjöss och besättningens tankar och känslor. Ulf Helgesson är gymnasielärare och har skrivit en intressant och välskriven bok som bör tilltala alla med ett maritimt historiskt intresse i en bredare mening. Boken är illustrerad samt har personregister och käll- och arkivförteckning."