Ett turistbesök

04.03.2021

   Napoleon Bonaparte! Vad har han med denna världsomsegling att göra? Egentligen ingenting, men under ett par dagar var han ändå huvudpersonen.

   Världsomseglingen var verkligen inne på slutspurten när Eugenie och svenskarna kom till Kapstaden i början av april 1853. Här kom man att stanna i nästan två veckor. Inför den sista seglatsen hem till Europa skulle fregatten provianteras med vatten och mat och annat nödvändigt. Dessutom behövdes seglen repareras efter en kraftig storm man drabbats av i Indiska Oceanen. Man avseglade den 20 april och skulle innan man nådde Europa bara ankra på en plats, nämligen ön Sankt Helena.

   Efter slaget vid Waterloo 1815 förvisades Napoleon från Frankrike och Europa till just Sankt Helena, dit han kom på hösten samma år. Här levde den forne kejsaren i sex år innan han avled av cancer 1821. 32 år senare ankrar Eugenie i öns hamnstad Jamestown, och nästan direkt efter ankring hyr flera officerare hästar för att ta sig upp till platser för Napoleons tid här på ön. Ett annat sällskap på tolv personer gick till fots upp till samma plats genom en jobbig terräng och under stark sol. Vad alla ville se på var Longwood, som var den herrgård som Napoleon bodde i under de flesta åren här och där han också dog. Alla var överens om att synen som de mötte var bedrövlig. Herrgården Longwood var nästan förfallen, och Napoleons sovrum var numera ett stall. Botanist Andersson skrev - "Förödelsens styggelse grinar fräckt öfverallt och skändar hemskt minnet af den store döde."

   30 år efter Napoleons död lyste uppenbarligen hans stjärna fortfarande. Svenskarna stod i andakt framför hans forna grav. Efter sin död gravsattes Napoleon en bit ifrån sin bostad, men 1840 flyttades hans kvarlevor till Paris och Hôtel des Invalides. Där ligger nu den forne generalen, kejsaren och diktatorn på hedersplats i sin sarkofag.

Fregatten och svenskarna seglade iväg efter två dagar på ön. Med tanke på att man precis provianterat för fullt i Kapstaden får man nog se ankringen vid Sankt Helena som ett rent turistbesök. Man ville bara besöka ön där den store Napoleon levt sina sista år. Men besättningen var väl värd detta turistbesök! Under segling i tropikerna hade hettan varit tryckande månad efter månad med huvudvärk och magproblem som följd, och i Indiska Oceanen drabbades man av den värsta stormen under hela världsomseglingen. Bara lite mer än en månad efter dagarna på Sankt Helena ankrade Eugenie i den engelska staden Plymouth. Man var äntligen tillbaka i Europa!

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Helena

https://tidningar.kb.se/2783545/1821-07-25/edition/145289/part/1/page/1/?q=%20napoleon%20d%C3%B6d&from=1821-07-01&to=1821-07-31