Den är på G!

09.03.2022

På grund av pappersbrist har min bok blivit försenad från tryckeriet, men nu är den i alla fall utlagd som kommande utgivning på förlagets hemsida.

Det rör sig alltså fram mot utgivning :)

https://ekstromgaray.se/portfolio/var-bragd/