Bokens framsida

26.03.2021

   Hur ska en framsida på en bok se ut för att bäst locka köpare och läsare? Spelar det egentligen någon roll hur den ser ut? Det är naturligtvis innehållet i boken som är viktigast, men det kan inte vara fel att locka andra köpare än de rent inbitna historieälskarna. De som vet något om mig och min bok lockas nog mer av ämnet än av framsidan, men hur är det med alla andra? Vad får deras ögon att dras till en speciell bok och gå fram och bläddra i den? Visst är det kul att tänka på vilka sinnen som drar sig till uppmärksamhet, i detta fall synen. Visst har vi nog alla gått i en bokhandel och förundrats över alla möjliga och omöjliga framsidor! Ibland ser man en målning på framsidan, ibland ett kollage och ibland ett eller flera porträtt.

   Naturligtvis har jag själv funderat över framsidans utseende under en lång tid, och har en grundtanke på hur framsidan ska se ut. Men vad tycker ni? Bidra gärna med dina synpunkter och var med i processen! Framsidans utseende ska på något sätt avspegla bokens innehåll, men i övrigt gäller det att vara kreativ och som sagt locka det sinne som är vår själs spegel. Ska jag vara konservativ eller vågad? :-)

- Finns det någon målning eller teckning på hemsidan som du tycker skulle passa på framsidan?

- Skulle ett kollage med foton och kartor m.m vara ett bättre alternativ?

- Eller är det så att jag helt enkelt ska vara våghalsig och göra något utanför det vanliga?!

Fotot på denna blogg visar tre böcker med olika typer av framsidor. En har en målning av revolutionären Marat som mördades i Paris 1793, en har ett kollage av foton och målningar, medan den tredje går utanför boxen med sin gaffel rakt ner i bordet. Motivet med apan på kudden i bakgrunden är ett fjärde alternativ :-)

Utmana mig och min tankeprocess under våren!