Vår bragd

Eugenies världsomsegling 1851 - 1853

Den 30 september 1851 seglade fregatten Eugenie iväg med sina 344 besättningsmän på världsomsegling. Man kom att vara med om både äventyr och trubbel, glädje och bråk, kärlek och sorg. Min bok om seglatsen tar upp denna dubbla bild av världsomseglingen. När man kom hem till Göteborg och Sverige på midsommardag 1853 hade man trots allt gjort en bragd. Alla ombord hade varit med och bidragit till bragden, att genomföra seglatsen på utsatt tid och utan större umbäranden eller olyckor. Snart skrevs det böcker om Eugenies världsomsegling, och medaljer präglades till ära för de ursprungliga 344 männen.